top of page

BOLAGSSTYRNING

STYRELSE, LEDNING & Revisor

I Love Lunds bolagsstyrning följer i huvudsak, utöver den givna lagstadgade styrningen, vårt ägardirektiv som antogs på årsstämman i juni 2020 och löper på 5 år, med undantag för eventuell revidering av bolagsstämman. Grunden för vår bolagsstyrning är att skapa ett uthålligt och hållbart företag som eftersträvar hållbar avkastning till våra aktieägare. Det här ställer krav och ansvar på vår bolagsstyrning. Bolagets ägardirektiv reglerar policys för risker, ersättningar och intressekonflikter. Med vår breda och, sett till antalet företag, stora portfölj håller vi god diversifiering och riskhantering enligt vårt regelverk samtidigt som vi inte tror på stora bonusar utan skäliga ersättningar. Bolagets affärsidé som investerar i varandras, och andras, bolag baseras på nätverkstanken. Det här är något som är stor del av I Love Lunds affärsidé och därför förekommer och förespråkas korsvist ägande från I Love Lunds och vårt nätverks sida. Samtliga intressekonflikter hanteras löpande av styrelsen och där bedömningen görs på ett fall-till-fall basis med vår vision och syfte i åtanke. I dagsläget godkänns och förespråkas enbart möjliggörande av egna investeringar gemensamt med bolaget i målbolag på samma men ej bättre terms som I Love Lund AB självt.

I Love Lund AB har inte beviljat lån eller ställt garantier eller borgensförbindelser till förmån för styrelsens ledamöter, ledning eller service providers och det finns inga aktiebaserade incitamentsprogram utstående. Bolagets styrelse har ekonomiska intressen i bolaget, se nedan information om varje enskild styrelsemedlems intressen. Inga konsulttjänster av ekonomisk karaktär har utförts mellan bolaget och bolagets ledning eller styrelse någonsin. 

STYRELSEN

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.43.58.png

Björn englund
VD/StyrelseledamoT/INVESTERINGSCHEF

innehav i bolaget:
1 470 aktier 
Ägarandel röster: 35,3% 

Björn är grundare samt investeringsansvarig för portföljen
och I Love Lunds aktiviteter. Björn har tjugofem års erfarenhet från finanssektorn, varav femton som förvaltare internationellt i både storbanker och egna hedgefonder. Han är Lundapåg sedan barnsben. För I Love Lunds räkning sitter Björn i styrelsen för våra portföljbolag Active Trend Sverige AB, Finshark AB, The Quantum Group AB, Nilo Collaborations AB och Xenia Travel AB. Björn äger direkt och via bolag aktier som motsvarar 35% av rösterna och 9% av kapitalet i I Love Lund AB.

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.18.png

ANDERS DAHLIN

StYRELSEordförande

innehav i bolaget:
1 200 aktier 
ägarandel röster: 
3,5%

Anders har tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inominternationella storbolag inom livsmedelssektorn, såsom Unilever och Cadbury. Anders var också tidigare VD och delägare till Internatural/Kung Markatta som han sedan sålde till Midsona, där han gick in som Midsonas operationellt ansvarige i Norden. Idag agerar han även som affärsängel och sitter med i börsnoterade och onoterade bolagsstyrelser. Anders är född i Lund och har varit ledande inom såväl Lundakarnevalen som inom Lunds nationsliv. Anders sitter med i IAMRUNBOX styrlese och har några mindre åtaganden i våra portföljbolag- Han äger aktier som uppgår till 3,5% av rösterna och 5,4% av kapitalet i I Love Lund AB. 

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.09.png

SVEN JOHANSSON
SENIOR EMERITUS

innehav i bolaget:
200 aktier 
ägarandel röster: 
4,5%

Sven är medgrundare samt styrelseledamot och har 40 års erfarenhet av affärsutveckling, av både små och stora innovativa företag, ofta i kombination med kompetensutveckling av chefer och medarbetare. Fram till 1999 handlade det om riktigt stora företag, därefter riktigt små företag - över flera tusen. Sven är lundabo sedan mer än 50 år och har ett gediget kontaktnät med en rad olika spetskompetenser inom en armslängd. Sven har flera tidigare styrelseuppdrag i ryggen samt sitter med i vårt portföljbolag Sleep Tight ABs styrelse. Svens intresse i I Love Lund AB motsvarar 4,5% av rösterna och cirka 1% av kapitalet. 

Revisor

Vald revisor för bolaget är Auditoriet AB och auktoriserad revisor Martin Gustafsson som ansvarig revisor. Martin har mångårig erfarenhet inom revisionsyrket och är partner på revisionsbyrån Auditoriet och har tidigare arbetat på bl.a. Mazars och Grant Thornton. 

bottom of page