top of page
huvudtalare

för vårt nätverk arrangerar vi även en hel

del events i form av företagspresentationer,
resor,
after-works  - allt för

att stärka vår nätverkseffekt

our events

Image by Grant Whitty

DÖDENS DAL

Varje enskild aktivitet i företaget är viktig och varje sådan aktivitet behöver löpande ifrågasättas för att se vad den kan bidra med till företagets utveckling. Frågan som behöver ställas av våra portföljbolag är ”Vad kan vi göra för att på bästa sätt utnyttja den situation vi befinner oss i?”, utifrån ett helhetsperspektiv. I Love Lund AB försöker på bästa sätt leva upp till detta tänkesätt.
 

En sådan fråga som är direkt het för många unga företag är finansiering. När en idé eller produkt har utvecklats ska den säljas och för att lyckas med det krävs ekonomiska resurser. Dessa resurser saknas i många fall och att låna pengar på banken för marknadsföring är oftast inte att tänka på medan de som investerat i företaget trycker på för man ska satsa hårt på marknadsföring. Här har I Love Lund AB en av sina nyckelroller – nämligen att hjälpa företaget över den besvärliga finansiella svackan – ”dödens dal”- dvs att ta steget från idé och utveckling till marknadsföring och försäljning. 

 

Ett ungt företag med entusiastiska entreprenör(er) kan ofta få en riktigt bra hävstångseffekt med en mindre summa kapital. Kombineras detta dessutom med goda råd och en kontinuerlig bollplanksfunktion kan det bli riktigt bra. Det har vi sett flera gånger tidigare! I Love Lund har skapat ett lokalt hållbart kretslopp som ger näring till Lunds entreprenörer. 

Nemas

Mindre Snack, Mer action 

Er långsiktiga investerare

Vi ger både kapital, kompetens och nätverk till våra investerade företag samtidigt som vi är med på lång sikt. Vår rådgivningsroll är flexibel och beroende på företagsfaser och behov; från att vi tar aktiva styrelseplatser till att agerar silent partners.

 

När vi investerar i ett företag kan själva förvaltningen se olika. I Love Lunds förvaltning delas upp på en aktiv del och en passiv del. I den aktiva delen understödjer vi bolagens verksamhet antingen direkt via vårt management team eller via involvering av våra aktieägare eller andra i vårt breda nätverk. Ju fler desto bättre är vår devis, och en blandning av nätverkets krafter i sina blandade roller som både oavlönade och avlönade styrelseledamöter, anställda, rådgivare eller andra service providers. Vi hjälper helt enkelt till att skapa en bra struktur för att möta marknaden, investerare och er utveckling.

 

När vi säger lång sikt, då menar vi långsiktigt! Vi är en s.k.
Evergreen; dvs vi har inte något uttalat tids-mandat i exit-strategin för innehaven vid själva investeringstidpunkten.

Vår investeringsroll är mycket flexibel, där vi agerar allt från lead investor, lone investor, till ankarinvesterare. Vi investerar gärna tillsammans via syndikering (alltså att flera investerare går samman för att investera) men kan agera även enskilt vid behov.

Namnl%C3%B6s%20design_edited.png

Vi överlämnar ordet till

Våra entreprenörer

bottom of page