Finansiell information

Rapporter, IR, Bolagsordning, Bolagsbeskrivning, ägardirektiv

Här publicerar vi löpande vår finansiella information och kallelser till bolagsstämmor men även annan information såsom vår bolagsordning. 

122344.PNG


kallelse till årsstämma

Aktieägare i I Love Lund AB (publ.) kallas härmed till stämma 2022 enligt nedan kallelse. Årsstämman hålls fredagen den 17:e juni och anmälan görs i formuläret till höger.  

Anmälan till årsstämman 2022

Du är nu anmäld till årstämman. Vi ses fredagen den 17:e juni kl. 13.

BOLAGSbeskrivning

I Love Lund AB (publ) är ett investmentbolag som investerar i företag med säte i Lund. Vi investerar brett inom alla sektorer och med huvudfokus på pre-seed, seed och så kallad A-runda. Vår bas är Skånes största och världens trevligaste privata affärsängel- och investerarnätverk - I Love Lund.

Finansiella rapporter

2021

Årsredovisning

 

2020

Årsredovisning

2019 

Årsredovisning

Skärmavbild 2021-04-06 kl. 05.43.40.png

Organisationsnummer: 559085-0334 - Beslutad på årsstämman den 9 april 2019

122344.PNG


BOLAGsdokument