top of page

Kommuniké

finansiella rapporter

Information till Investerare


Varför investera i ILL?

I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för våra aktieägare. Bolaget grundades 2017, har sitt huvudkontor i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market sedan september 2022.


Finansiella
Rapp
orter


Nästa
rapport

Fredag 26:e januari


Pressmeddelanden

I Love Lund har ett eget pressrum på Cision News där all regulatorisk informationsgivning sker. 

 

Det går att prenumerera på våra pressmeddelanden direkt via Cision. Klicka här för att få hjälp med hur man går tillväga. 


vad som skrivs om I Love LUND i Rapidus

I Love Lund omnämns då och då i nättidningen Rapidus som bevakar näringslivet i Skåne och Öresundsregionen. Klicka på knappen för att ta dig till Rapidus artiklar om I Love Lund genom åren.


Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är av stor vikt för att upprätthålla en korrekt, transparent och förtroendeingivande styrning och kontroll. I Love lunds bolagsstyrning utgår från lag, Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, samt andra tillämpliga externa regelverk. Bland de interna styrdokument som I Love Lunds bolagsstyrning utgår från återfinns bland annat I Love Lunds bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelsen, och verkställande direktören samt policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

 

Grunden för I Love Lunds bolagsstyrning är de centrala bolagsorganen: bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorn. Vid den ordinarie bolagsstämma som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Nätverket, bestående av aktieägare, samarbetspartners och övriga relevanta aktörer i den regionala innovationsgalaxen har förslagsrätt på investeringsupplägg.

 

Genom bolagsordningen har aktieägarna bland annat fastställt bolagets verksamhet, minsta och högsta antalet styrelseledamöter samt formerna för bolagsstämman. 

Bolagsstyrning_edited.png


BOLAGsdokument

Organisationsnummer: 559085-0334 

Bolagsordning


MEDIA

MEDIA


Logotyp

Nedan återfinns I Love Lunds  varianter av vår logotyp tillgängliga för nedladdning. 


PRESSkontakt

Journalister och media som vill komma i kontakt med I Love Lund kontaktar i första hand VD, Björn Englund.

bjorn.englund@ilovelund.se

+46 73-529 53 33

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.43.58.png
bottom of page