122344.PNG

Portföljen

en värld av enhörningar och vidunder

Portföljen består av idag av ett 40-tal portföljbolag där cirka 80% är onoterade och cirka 15% noterade med en god sektorfördelning som speglar Lunds näringsliv. Enligt vårat ägardirektiv ska vi hålla en diversifierad aktieportfölj med Lunda-relevanta investeringar i olika sektorer och utvecklingsfaser. Sedan starten 2017 har detta varit målet för portföljen och i dagsläget har vi en god riskspridning och samtidigt gett en god riskjusterad avkastning sedan start. Med de noterade innehaven samt en stark kassa upprätthåller vi god likviditet för att kunna upprätthålla ett bra dealflow och alltid vara redo för Lunds nästa home-run. Då investeringarna sker i olika utvecklingsfaser men, till övervägande del, i yngre bolag så består större delen av portföljen av tillväxtbolag (Growth) men har även vissa inslag av värdebolag (Value) och en blandning av de båda (Blend). Andra investeringsinstrument förekommer tidvis, såsom konvertibler, optioner och lån, men normalt enbart i mindre skala.

Portföljens avkastningsmål är att uppnå en avkastning över en konjunkturcykel som är lika bra eller bättre än likvärdiga referenser. Någon specifikt namngivet indexjämförelse som vi går kort eller lång gentemot har inte antagits. Den jämförelse som görs, är mot jämförbara referensindikatorer, som exempelvis börsnoterade viktade lundabolag, räntenivåer, svenska aktieindex m.m. Absolut avkastning både kort och lång sikt är naturligtvis det som I Love Lund strävar efter i portföljarbetet. 

Vi är otroligt stolta över alla de Lundabolag som vi har i vår portfölj och vill självklart att alla potentiella (och självklart även våra nuvarande) investerare ska kunna ta del av vår fina portfölj, så ta en svängom i vår portfölj nedan. Vill du läsa mer om vår investeringsprocess klicka här!

Skärmavbild 2021-05-03 kl. 17.35.20.png

ONOTERADE INNEHAV

ADRAPID
ADRAPID

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 3,80 %

APPARKINGSPOT
APPARKINGSPOT

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 17,74 %

AURICULA
AURICULA

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 4,17 %

BEAMMWAVE
BEAMMWAVE

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 1,51 %

BILMARKET MEDIA SVERIGE AB
BILMARKET MEDIA SVERIGE AB

Förvärv: 2021 Säte: Lund Antal aktier: 100

BINTEL AB
BINTEL AB

Förvärv: 2021 Säte: Lund Ägarandel: 1,70 %

BEVAKNINGSGRUPPEN
BEVAKNINGSGRUPPEN

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 5,30 %

BRAINLIT
BRAINLIT

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: >1,0 %

DOTROTTER
DOTROTTER

Förvärv: 2018 Säte: Lund Antal aktier: 232

DUEARITY
DUEARITY

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: <1,0 %

FINSHARK
FINSHARK

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: 7,40 %

FAST TRACK CAPITAL II
FAST TRACK CAPITAL II

Förvärv: 2019 Säte: Malmö Ägarandel: >1,0 %

HOUSE:ID
HOUSE:ID

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: 10,20 %

IAMRUNBOX
IAMRUNBOX

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 5,09 %

ILFCO AB
ILFCO AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 20,00 %

IMMUNE BIOTECH SWEDEN AB
IMMUNE BIOTECH SWEDEN AB

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: >1,0 %

INVONO AB
INVONO AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund - Greater Area Ägarandel: 1,46 %

KATAM TECHNOLOGIES AB
KATAM TECHNOLOGIES AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 2,09 %

LIFE FINDER SYSTEMS INTERNATIONAL AB
LIFE FINDER SYSTEMS INTERNATIONAL AB

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 10,62 %

MINDPARK LUND AB
MINDPARK LUND AB

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: 4,90 %

MORE COSMETICS AB
MORE COSMETICS AB

Förvärv: 2017 Säte: World Ägarandel: 37,50 %

NATTARO LABS AB
NATTARO LABS AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund Ägarandel: 2,05 %

NILO COLLABORATIONS AB
NILO COLLABORATIONS AB

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 8,00 %

PARLAMETRIC AB
PARLAMETRIC AB

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 6,17 %

PENGU STUDIOS AB
PENGU STUDIOS AB

Förvärv: 2020 Säte: Lund Ägarandel: 8,91 %

QLUCORE AB
QLUCORE AB

Förvärv: 2021 Säte: Lund Antal aktier: 868

SENSATIVE AB
SENSATIVE AB

Förvärv: 2017 Säte: Lund Ägarandel: 1,90 %

SIZENOT AB
SIZENOT AB

Förvärv: 2017 Säte: Lund Ägarandel: 19,07 %

SLEEPTIGHT AB
SLEEPTIGHT AB

Förvärv: 2017 Säte: Lund Ägarandel: 33,00 %

STIRLINGVERSAL
STIRLINGVERSAL

Förvärv: 2021 Säte: Lund - Greater Area Antal aktier: 30

STONEBJELK AB
STONEBJELK AB

Förvärv: 2019 Säte: Lund - Greater Area Ägarandel: 13,01 %

THE QUANTUM GROUP
THE QUANTUM GROUP

Förvärv: 2017 Säte: Lund Ägarandel: 21,72 %

UMANSENSE
UMANSENSE

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: >1,0 %

XENIA TRAVEL AB
XENIA TRAVEL AB

Förvärv: 2019 Säte: Lund Ägarandel: 5,17 %

NOTERADE INNEHAV

ALFA LAVAL AB
ALFA LAVAL AB

Förvärv: 2017 Säte: Lund Antal aktier: 10 000

CAMURUS AB
CAMURUS AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund Antal aktier: 2 900

CELLAVISION
CELLAVISION

Förvärv: 2018 Säte: Lund Antal aktier: 1 500

ICONOVO
ICONOVO

Förvärv: 2019 Säte: Lund Antal aktier: 4 257

PHARMIVA
PHARMIVA

Förvärv: 2021 Säte: Lund Antal aktier:

PROBI AB
PROBI AB

Förvärv: 2018 Säte: Lund Antal aktier: 900

SPECTRACURE AB
SPECTRACURE AB

Förvärv: 2019 Säte: Lund Antal aktier:

122344.PNG