Portföljen

en värld av enhörningar och vidunder

Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Det senare innebär dels att portföljen kommer att vara viktad mot mindre, ofta onoterade bolag med god innovationshöjd och att bredden i portföljen ska bidra till att hitta morgondagens tillväxtföretag som ska bära Lund framåt i kommande decennier. En röd tråd är att bolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns i I Love Lund och dess nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning. I grunden agerar vi således inte operativt i de enskilda portföljinnehaven.

Portföljens avkastningsmål är att uppnå en avkastning över en konjunkturcykel som är lika bra eller bättre än likvärdiga referenser. Någon specifikt namngivet indexjämförelse som vi går kort eller lång gentemot har inte antagits. Den jämförelse som görs, är mot jämförbara referensindikatorer, som exempelvis börsnoterade viktade lundabolag, räntenivåer, svenska aktieindex m.m. Absolut avkastning både kort och lång sikt är naturligtvis det som I Love Lund strävar efter i portföljarbetet. 

Vi är otroligt stolta över alla de Lundabolag som vi har i vår portfölj och vill självklart att alla potentiella (och självklart även våra nuvarande) investerare ska kunna ta del av vår fina portfölj.

Nedan återfinns en majoritet av våra portföljbolag, de mest signifikanta och spännande. Dessa motsvarar över 95% av de bokförda värdena för aktiesegmentet för I Love Lund. 

Skärmavbild 2021-05-03 kl. 17.35.20.png

ONOTERADE INNEHAV

Adrapid
Adrapid

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
AlixLabs logga
AlixLabs logga

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Apparkingspot
Apparkingspot

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Auricula
Auricula

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Bevagningsgruppen
Bevagningsgruppen

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Bintel
Bintel

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Brainlit
Brainlit

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
Dotrotter
Dotrotter

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
EC2B
EC2B

Förvärv: 2022 Säte: Lund

press to zoom
Edgy Veggie
Edgy Veggie

Förvärv: 2021 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Ftmo
Ftmo

Förvärv: 2019 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Finshark
Finshark

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
House:id
House:id

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
Iamrunbox
Iamrunbox

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Ilfco
Ilfco

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Immunebiotech
Immunebiotech

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Imvi Labs
Imvi Labs

Förvärv: 2021 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Invono
Invono

Förvärv: 2018 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Katam Technologies
Katam Technologies

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Lifefinder
Lifefinder

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Meltspot
Meltspot

Förvärv: 2022 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Mindpark Lund
Mindpark Lund

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
More Cosmetics
More Cosmetics

Förvärv: 2017 Säte: World

press to zoom
Nilo Collaborations
Nilo Collaborations

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Parlametric
Parlametric

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Pembio
Pembio

Förvärv: 2022 Säte: Lund

press to zoom
Pengu Studios
Pengu Studios

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Qlucore
Qlucore

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Saga Diagnostics
Saga Diagnostics

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Sensative
Sensative

Förvärv: 2017 Säte Lund

press to zoom
Sizenot
Sizenot

Förvärv: 2017 Säte: Lund

press to zoom
Sleeptight
Sleeptight

Förvärv: 2017 Säte: Lund

press to zoom
Stirlingversal
Stirlingversal

Förvärv: 2021 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
Stonebjelk
Stonebjelk

Förvärv: 2019 Säte: Lund - Greater Area

press to zoom
The Quantum Group
The Quantum Group

Förvärv: 2017 Säte: Lund

press to zoom
Radinn
Radinn

Förvärv: 2021 Säte Lund - Greater Area

press to zoom
Uman Sense
Uman Sense

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom

NOTERADE INNEHAV

Alfa Laval
Alfa Laval

Förvärv: 2017 Säte: Lund

press to zoom
Beammwave
Beammwave

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Camurus
Camurus

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Cellavision
Cellavision

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Duearity
Duearity

Förvärv: 2020 Säte: Lund

press to zoom
Iconovo
Iconovo

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom
Nattaro Labs
Nattaro Labs

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Pharmiva
Pharmiva

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Qlucore
Qlucore

Förvärv: 2021 Säte: Lund

press to zoom
Senzagen
Senzagen

Förvärv: 2018 Säte: Lund

press to zoom
Spectracure
Spectracure

Förvärv: 2019 Säte: Lund

press to zoom