top of page
Namnl%C3%B6s%20design_edited.png

vår filosofi - vår  

Investeringsprocess

Lavendel Byggnader Sociala Medier Rappor

Vår investeringsprocess är baserad i fundamental analys. Förvaltningen sköts av Investeringschefen Björn Englund med team och styrelsen där vi även nyttjar kunskapen i vårt nätverk vid behov. Med ett stort nätverk, aktieägarkrets och samarbetspartners hittar vi intressanta Lundabolag i ägarkretsens egna och andras att investera i. Investeringsval Modus operandi är att nyttja hela den breda aktieägarbasens och nätverkets egna rekommendationer och referenser i våra investeringsval, vilket innebär att processen delvis är eklektisk till sin natur. Vår investeringsprocess är baserad på många års erfarenhet av rådgivning, konsultation och förvaltning. Med en investeringserfarenhet på nästan 30 år från både nationell och internationell kapitalförvaltning samt över 50 års samlad erfarenhet av affärsutveckling och rådgivning är vi trygga i våran process.  

I våra urvalskriterier finns den geografisk avgränsningen där bolagen ska ha sitt säte och verksamhet i Lund med omnejd, eller överväga att flytta till Lund inom kort. Vi drar bolag till Lund men för att vara tydliga: vi vill självklart att våra Lundabolag ska växa och agera även regionalt, nationellt och internationellt men bolagen ska utgå från den lokala basen i Lund. Hur vi ser om en potentiell investering alls platsar i vår portfölj baseras på många faktorer. Gärna en skalbar affärsidé, men även  sektor -och bolagsfas, likviditet, saminvesteringspotential, värdering  samt mjukare värden som teamets blandning av erfarenhet och geist. I bolag i tidig fas lägger vi mycket stor vikt på mjuka värden, medan vi är mer nyckeltals- och allokeringsdrivna i större börsnoterade bolag.

Våra s.k. dealflow-kanaler är främst aktiva aktieägare i nätverket samt innovationsgalaxens aktörer i det regionala ekosystemet. I den miljön scoutar vi aktivt själva och får även rekommendationer tillsända oss. Efter att ha läst en analys eller en pitch bjuder vi i nästa fas in till fysiska möten med bolagets representanter där en fördjupad analys och förståelse ges. I den mån bolagen är onoterade, som huvuddelen är, förs en prisdiskussion och genomgås en due diligence, s.k. DD. Agerar vi ankar- eller leadinvestor, eller ju större vårt indikativa investeringskapital är, genomför vi en djupare DD och verifieringar och referenser tas från vårt nätverk. Slutligen mejslas exakta investeringsdetaljer ut, s.k. final terms, och investeringen genomförs. Till dags dato har närmare hundra investeringar skett, både i helt nya bolag och i uppföljningsinvesteringar. 

unga som gamla - från lund och med skalbarhet 

investeringsprocess

förvaltningen

Själva förvaltningen delas upp på en aktiv del och en passiv del. I den aktiva delen understödjer vi bolagens verksamhet antingen direkt via vårt management team eller via involvering av våra aktieägare. Ju fler desto bättre är vår devis, och en blandning av nätverkets krafter i sina blandade roller som både oavlönade och avlönade styrelseledamöter, anställda, rådgivare eller andra service providers. Vi hjälper till att skapa en bra struktur för att möta marknaden och eller investerare. Ett stort nätverk som investerar i ett mindre område, och med inslag i ägarnas egna verksamheter, ser vi som en kraftfull styrka. Eventuella intressekonfliker behandlas via ägardirektiv och styrelsens policys. Den mer passiva delen av portföljen tenderar ofta att bestå av större bolag i senare fas. Modus operandi är långsiktighet istället för någon kortsiktig trading-verksamhet. Här sköts förvaltningen genom samma försorg som ovan men där vår påverkan i verksamheten är mindre, och vår förvaltning genomsyras mer av Markowitz portföljvalsteorier, likviditetshänsyn m.m. Avyttringsprocesserna, s.k. exits, är generellt helt beroende på omständigheter. Vi syftar dock till att vara en s.k. Evergreen; dvs vi har inte något uttalat tids-mandat i exit-strategin för innehaven vid själva investeringstidpunkten.

bottom of page