top of page
Portfölj april 2024.png

Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. 

Nedan återfinns en majoritet av våra portföljbolag, de mest signifikanta och spännande. Dessa motsvarar över 95% av de bokförda värdena för aktiesegmentet för I Love Lund. 

Loggor med den här symbolen:          leder dig till en presentationsvideo om bolaget.

Loggor utan den symbolen leder istället till portföljbolagens hemsida där du kan få mer information.

Portföljen

en värld av enhörningar och vidunder
Onoterade Innehav
Noterade innehav
Reser kapital

Reser kapital just nu

Här presenterar vi våra portföljbolag som har en pågående kapitalresning. Som det nätverk av affärsänglar I Love Lund är, är denna informationsspridning en ren upplysning om möjligheter till investering. Vid intresse kopplar vi såklart gärna ihop er med bolagets grundare och/eller ledningsteam.

Just nu har vi inget portföljbolag osm reser kapital. Men titta gärna tillbaka här vid ett senare tillfälle igen. 

bottom of page