top of page

Portföljen

en värld av enhörningar och vidunder

Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade. Investeringarna ska ge en god värdeökning, vilket tillsammans med andra aktivitetsmål och effekter, bäst kan definieras som en god relativ riskjusterad värdeökning över en konjunkturcykel. I Love Lunds investeringsportfölj har en bred och diversifierad sammansättning som både ska reflektera dagens och framtidens näringsliv i Lund. Det senare innebär dels att portföljen kommer att vara viktad mot mindre, ofta onoterade bolag med god innovationshöjd och att bredden i portföljen ska bidra till att hitta morgondagens tillväxtföretag som ska bära Lund framåt i kommande decennier. En röd tråd är att bolagen ska få arbeta fritt som tidigare, men där synergier kan uppstå med den expertis som finns i I Love Lund och dess nära nätverk som kan ge understöd vad gäller strategier och styrning. I grunden agerar vi således inte operativt i de enskilda portföljinnehaven.

Portföljens avkastningsmål är att uppnå en avkastning över en konjunkturcykel som är lika bra eller bättre än likvärdiga referenser. Någon specifikt namngivet indexjämförelse som vi går kort eller lång gentemot har inte antagits. Den jämförelse som görs, är mot jämförbara referensindikatorer, som exempelvis börsnoterade viktade lundabolag, räntenivåer, svenska aktieindex m.m. Absolut avkastning både kort och lång sikt är naturligtvis det som I Love Lund strävar efter i portföljarbetet. 

Vi är otroligt stolta över alla de Lundabolag som vi har i vår portfölj och vill självklart att alla potentiella (och självklart även våra nuvarande) investerare ska kunna ta del av vår fina portfölj.

Nedan återfinns en majoritet av våra portföljbolag, de mest signifikanta och spännande. Dessa motsvarar över 95% av de bokförda värdena för aktiesegmentet för I Love Lund. 

Skärmavbild 2021-05-03 kl. 17.35.20.png
bottom of page