top of page

Portföljen

en värld av enhörningar och vidunder
Reser kapital

Investeringsportföljen består idag av över femtio bolag varav den stora merparten är onoterade. Nedan återfinns en majoritet av våra portföljbolag, de mest signifikanta och spännande. Dessa motsvarar över 95% av de bokförda värdena för aktiesegmentet för I Love Lund. 

Loggor med den här symbolen:   leder dig till en presentationsvideo om bolaget. Loggor utan den symbolen leder istället till portföljbolagens hemsida där du kan få mer information.

Portfölj april 2024.png

Pågående Emissioner

Här presenterar vi våra portföljbolag som har en pågående kapitalresning. Denna informationsspridning en ren upplysning om möjligheter till investering. Vid intresse kopplar vi såklart gärna ihop er med bolagets grundare och/eller ledningsteam.

Portföljbolag

 

Stirling Versal

 

Bintel 

Sista teckningsdag

19/6-2024

 

15/6-2024

Emissionsinfo

Memorandum

Memorandum

Onoterade Innehav
bottom of page