top of page
Skärmavbild 2021-05-03 kl. 18.49.44.png

Hållbarhet

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång. Vi är övertygade om att hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. (Tagen från Investor. Måste ändras.)

I love lunds hållbarhetsprofil

I omställningen till ett hållbart samhälle vill I Love Lund ta en aktiv roll. Syftet är att verka för ett hållbart samhälle genom att ta eget ansvar och bidra till omställningen.

 

Ägarens direktiv för I Love Lunds verksamhet är att ha ett trovärdigt värdeskapande hållbarhetsarbete som undviker grönmålning.

 

Vi använder ESG-kriterier och processer framtagna i samarbete med Almi som integrerats i vår egen organisations strategi. Vi har personal som har specifikt ESG-ansvar både i det operationella teamet och på styrelsenivå.

 

Vi ska även påtala och följa våra portföljbolags hållbarhetsarbete, trots vår position som minoritetsägare.

Egna organisation

I Love Lund har identifierat de globala mål från FN:s Agenda 2030 som just vi bäst kan bidra till:
Tio specifika delmål prioriteras och rapporteras på. Viktigast av dessa delmål är investeringsprocessens hållbarhetsinslag och vårt aktiva engagemang i lokalsamhället. Men även exempelvis att verka för en hållbar värdekedja och främja personlig utveckling på arbetsplatsen. Resterande delmål finns presenterade på vår hemsida. 

sustainability.jpg

Portföljbolagen

Vi inkorporerar ESG kriterier i vår investeringsprocess: 

Vid nyinvesteringar görs skattningar om målbolagets hållbarhet. Målbolagen ska ha en hållbar affärsmodell och verka för ett hållbart samhälle. Frågor ställs om vilka av de globala målen som har en direkt koppling till affärsidéen, samt hur dessa prioriterade mål kommer in det strategiska arbetet / affärsplanen.

 

Även i vår löpande förvaltning av existerande portföljbolag följer vi upp hållbarhetsarbetet, minst en gång årligen sker uppföljningsfrågor till bolagen.

 

De portföljbolag och partners som vi i vår granskning anser mest hållbara lyfter vi fram i vår externa kommunikation, match-making och vid events. Sannolikheten för betydande följdinvesteringar av oss och vårt nätverk ökar markant.

Frammåt

Vår uppfattning är att vårt bolag och vår investeringsportfölj i dagsläget har en klart hållbar profil. Under hösten 2023 pågår en specifik kartläggning som ska ge oomkullrunkeliga evidens därför.

 

Vi är i processen att också inkludera relevanta delar av Lunds kommuns egna mål. Relevant eftersom ett av våra tre kärnverksamheter är att gynna Lunds utveckling. Vårt hållbarhetsarbete ska samspela med Lunds.

 

I Love Lunds kommande årsredovisning kommer ha ett hållbarhetsfokus.

 

2023 års övergripande hållbarhetsmål är att vara jämbördig eller bättre än övriga finansiella aktörer i vår storleksklass. Inför 2024 är ambitionen att ha ett värdeskapande hållbarhetsarbete som är bättre än övriga investeringsbolag i vår storleksklass.

Sammanfattningsvis, med ovanstående i beaktning, anser vi oss vara ett hållbart värdeskapande investeringsbolag.

Lunds Hållbarhetsmål

Hur vi jobbar och bidrar till att följa Lunds hållbarhetsmål. Jag föreslår att denna är över FNs globala mål pga vårt lundafokus. Låter det bra eller är tvärt om mer logiskt? Textrutornas storlek kanske måste bli större beroende på vad vi vill skriva.

FN 17 Globala mål

karta-globala-malen-logo-och-ikoner.jpg

Kommande Hållbarhetsevent i vårt närområde

Tänkte att vi har någon form av lista här med kommand händelser/event. Kanske liknande kalendrarna på förstasidan?

Möjligen att denna ska vara högst ut på sidan så man ser den direkt?

  • 15 sep 08:30-13:10 - Almi arrangerar en hållbarhetsdag för dess portföljbolag i Malmö. Vi ser fram emot dagen och kommer ha någon från teamet på plats. 

  • ETC ETC

Vi svara gärna på dina frågor

Foto - Lotta Hauksson_edited.jpg

Lotta Hauksson

Hållbarhetsansvarig i styrelsen

charlotte@sustainable3.se

Telefonnummer?

Thea Jakobsson_edited.jpg

Thea Jacobsson

Hållbarhet / Finans 

thea.jacobsson@ilovelund.se

Telefonnummer?

bottom of page