Lunda-anda med stort L

Möt Vårt TEAM 

Portföljen leds huvudsakligen av Björn Englund och Sven Johansson. Teamet tar alla investeringsbesluten och all förvaltning sker i Lund. Modus operandi för verksamheten är operationell optimism och modus vivendi är försiktig försäkring. Med gedigen erfarenhet från både investeringssammanhang men även affärsutveckling och bolagsbyggande har vi kompetenser för att hitta, utveckla och förvalta framgångsrika företag.  

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.43.58.png

Björn är grundare samt investeringsansvarig för portföljen och I Love Lunds aktiviteter. Björn har tjugofem års erfarenhet från finanssektorn, varav femton som förvaltare internationellt i både storbanker och egna hedgefonder. Han är Lundapåg sedan barnsben. 

Björn englund 

VD/SUPERKARGÖR

ORDFÖRANDE

Anders har tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inom
internationella storbolag inom livsmedelssektorn, såsom Unilever och Cadbury. Anders var också tidigare VD och delägare till Internatural/Kung Markatta som han sedan sålde till Midsona, där han gick in som Midsonas operationellt ansvarige i Norden. Idag agerar han även som affärsängel och sitter med i börsnoterade och onoterade bolagsstyrelser. Anders är född i Lund och har varit ledande inom såväl Lundakarnevalen som inom Lunds nationsliv.

anders dahlin

Sven är medgrundare samt ordförande och har 40 års erfarenhet av affärsutveckling, av både små och stora innovativa företag, ofta i kombination med kompetensutveckling av chefer och medarbetare. Fram till 1999 handlade det om riktigt stora företag, därefter riktigt små företag - över flera tusen. Sven är lundabo sedan mer än 50 år och har ett gediget kontaktnät med en rad olika spetskompetenser inom en armslängd. 

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.09.png

SVen Johansson

STYRELSELEDAMOT

Pernilla befinner sig i vårt varumärkes kärna i allt från marknadsföring till kommunikation, och säkerställer att vi positionerar oss för att vara inkluderande och kunna nå alla Lundabor på sikt. Pernilla har en mastersexamen inom management och internationell marknadsföring med inriktning mot strategi samt som professionell styrelseledamot. 

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.34.png

BRAND & IR MANAGER

Pernilla eriksson

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.45.07.png

Erik koordinerar vår aktieportfölj, genomför due diligence och analyserar nyinvesteringar. Erik har en ekonomie kandidatexamen och tar våren 2022 sin magisterexamen med inriktning företagsfinansiering från Lunds Universitet. Erik är göteborgare med alla dess fördelar.

ERIK ARNELL

PORTFÖLJKOORDINATOR&ANALYTIKER

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.41.png

Joakim är affärsutvecklare och analytiker för I Love Lund. Joakim har en bakgrund som rådgivare inom innovation och har coachat fram hundratals företagsstarter, främst inom tech och kreativa sektorer, och är expert på samverkan mellan olika samhällsaktörer inom innovationsklustren. Han har ett särskilt intresse för entreprenörskap i företags tidigaste utvecklingsfaser.

JOAKIM FALKÄNG

AFFÄRSUTVECKLARE & ANALYTIKER

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.45.png

DR. DARA MAGHDID

PORTFÖLJKOORDINATION / VÄRDERING

Dara är doktor i matematik från Lunds universitet och genomför portföljkoordination samt understödjer värderingsmetodik och rapporteringsrutiner för våra portföljbolag och för vår aggregerade portföljen. Dara har ett särskilt intresse av styrelsearbetets funktioner för studentanknutna nystartade bolag.

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.51.png

MARTIN GUSTAFSSON

AUKT. REVISOR