Lunda-anda med stort L

Möt Vårt TEAM 

Portföljen leds huvudsakligen av Björn Englund och Sven Johansson. Teamet tar alla investeringsbesluten och all förvaltning sker i Lund. Modus operandi för verksamheten är operationell optimism och modus vivendi är försiktig försäkring. Med gedigen erfarenhet från både investeringssammanhang men även affärsutveckling och bolagsbyggande har vi kompetenser för att hitta, utveckla och förvalta framgångsrika företag.  

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.43.58.png

Björn är grundare samt investeringsansvarig för portföljen och I Love Lunds aktiviteter. Björn har tjugofem års erfarenhet från finanssektorn, varav femton som förvaltare internationellt i både storbanker och egna hedgefonder. Han är Lundapåg sedan barnsben. 

Björn englund 

VD/SUPERKARGÖR

ORDFÖRANDE

Anders har tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inom internationella storbolag inom livsmedelssektorn, såsom Unilever och Cadbury. Anders var också tidigare VD och delägare till Internatural/Kung Markatta som han sedan sålde till Midsona, där han gick in som Midsonas operationellt ansvarige i Norden. Idag agerar han även som affärsängel och sitter med i börsnoterade och onoterade bolagsstyrelser. Anders är född i Lund och har varit ledande inom såväl Lundakarnevalen som inom Lunds nationsliv.

anders dahlin

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.09.png

STYRELSELEDAMOT

Sven är medgrundare och styrelseledamot och har 40 års erfarenhet av affärsutveckling, av både små och stora innovativa företag, ofta i kombination med kompetensutveckling av chefer och medarbetare. Fram till 1999 handlade det om riktigt stora företag, därefter riktigt små företag - över flera tusen. Sven är lundabo sedan mer än 50 år och har ett gediget kontaktnät med en rad olika spetskompetenser inom en armslängd. 

SVen Johansson

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.34.png

Pernilla Eriksson

Föreslagen oberoende Styrelseledamot

Pernilla Eriksson har erfarenhet från varumärkesutveckling som både konsult och anställd för bolag i utvecklings- och mogna faster. Därtill har hon tidigare erfarenhet från bankvärlden. Utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i I Love Lund är Pernilla Nordic Brand Manager på WSAudiology samt extern vice verkställande direktör i egna konsultbolaget Adyourself AB. Pernilla har en Master of Science i Business and Economics från Lunds universitet och studerat internationellt vid The University of Manchester samt ESCP Business School i Paris.

Joakim Falkäng

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.41.png

Föreslagen oberoende Styrelseledamot

Joakim Falkäng har omfattande erfarenhet från innovation inom flera branscher och 25 års erfarenhet av att

arbeta med företag i tidiga 

utvecklingsfaser. Erfarenheten inkluderar roller som innovatör och grundare. Joakim har även fungerat som rådgivare till ett stort antal bolag i tidiga utvecklingsfaser. Joakim är även styrelseordförande i The Quantum Group AB, samt det egna konsultbolaget Luthor Industries AB. Joakim är utbildad civilekonom från Högskolan i Jönköping och har bedrivit forskarstudier inom innovation.

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.45.07.png

Erik koordinerar vår aktieportfölj, genomför due diligence och analyserar nyinvesteringar. Erik har en ekonomie kandidatexamen och tar våren 2022 sin magisterexamen

med inriktning företagsfinansiering från

Lunds Universitet. Erik är göteborgare med alla dess fördelar.

ERIK ARNELL

PORTFÖLJKOORDINATOR&ANALYTIKER

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.45.png

DR. DARA MAGHDID

Dara är doktor i matematik från Lunds universitet och genomför portföljkoordination

samt understödjer värderingsmetodik och 

rapporteringsrutiner för våra portföljbolag och för vår aggregerade portfölj. Dara har ett

särskilt intresse av styrelsearbetets funktioner

för studentanknutna nystartade bolag.

PORTFÖLJKOORDINATION / VÄRDERING

IMG_1938.heic

Axel Eriksson

Axel är I Love Lunds kommunikations- och delägaransvarige. Han sköter bland annat info-mejlen och hjälper gärna till när frågor finns att svara på bland våra Lundaälskare. Axel pluggar en kandidat i International Business vid Lund Universitet, där han tar examen våren 2024. Axel är inflyttad från Göteborg, där uppväxten till stor del handlade om två saker: Gais och golf.

Kommunikations- och delägaransvarig

Skärmavbild 2021-09-30 kl. 23.48.51.png

AUKT. REVISOR

MARTIN GUSTAFSSON