Lunda-anda med stort L

Möt Vårt TEAM 

122344.PNG

Portföljen leds huvudsakligen av Björn Englund och Sven Johansson. Teamet tar alla investeringsbesluten och all förvaltning sker i Lund. Modus operandi för verksamheten är operationell optimism och modus vivendi är försiktig försäkring. Med gedigen erfarenhet från både investeringssammanhang men även affärsutveckling och bolagsbyggande har vi kompetenser för att hitta, utveckla och förvalta framgångsrika företag.  

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.43.58.png

Björn är grundare samt investeringsansvarig för portföljen och I Love Lunds aktiviteter. Björn har tjugofem års erfarenhet från finanssektorn, varav femton som förvaltare internationellt i både storbanker och egna hedgefonder. Han är Lundapåg sedan barnsben. 

Björn englund 

VD/SUPERKARGÖR

ORDFÖRANDE

Anders har tjugo års erfarenhet av ledande befattningar inom
internationella storbolag inom livsmedelssektorn, såsom Unilever och Cadbury. Anders var också tidigare VD och delägare till Internatural/Kung Markatta som han sedan sålde till Midsona, där han gick in som Midsonas operationellt ansvarige i Norden. Idag agerar han även som affärsängel och sitter med i börsnoterade och onoterade bolagsstyrelser. Anders är född i Lund och har varit ledande inom såväl Lundakarnevalen som inom Lunds nationsliv.

anders dahlin

Sven är medgrundare samt ordförande och har 40 års erfarenhet av affärsutveckling, av både små och stora innovativa företag, ofta i kombination med kompetensutveckling av chefer och medarbetare. Fram till 1999 handlade det om riktigt stora företag, därefter riktigt små företag - över flera tusen. Sven är lundabo sedan mer än 50 år och har ett gediget kontaktnät med en rad olika spetskompetenser inom en armslängd. 

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.09.png

SVen Johansson

STYRELSELEDAMOT

Pernilla befinner sig i vårt varumärkes kärna från marknadsföring till kommunikation, och säkerställer att vi positionerar oss för att vara inkluderande och kunna nå alla Lundabor på sikt. Därtill har hon produktansvar för vår digitala kommunikation och investeringsmemorandum. Pernilla har en mastersexamen inom management och internationell marknadsföring med inriktning mot strategi samt som professionell styrelseledamot.

Skärmavbild 2021-03-23 kl. 17.44.34.png

MARKETING & IR MANAGER

Pernilla eriksson

Anton koordinerar vår existerande aktieportfölj, genomför due diligence samt handhar risk management-funktionen i bolaget. Anton har tidigare arbetat som Skattmästare för Lunda-Ekonomernas Studentkår och som coach för entreprenörskapsprogrammet Rookie Startups AB. Han har en ekonomie kandidat från Lunds universitet med inriktning mot finansmarknaden samt siktar på en dubbelkandidat i affärsjuridik. 

anton alm

PORTFÖLJKOORDINATOR