Namnl%C3%B6s%20design_edited.png
Lavendel Byggnader Sociala Medier Rappor

Lund är en 

Innovationsstad 

Att Lund är en innovationsstad , det är ett som är säkert och det ska vi vara stolta över. Problemet är att vi inte i tillräcklig hög grad är en entreprenörsstad. Vi lyckas inte förvalta och med olika kompetenser vidareutveckla innovationerna till starka företag som långsiktigt vill verka utifrån Lund och skapa positiva effekter. Alltför många snillrika företag lämnar Lund helt enkelt. Det vill I Love Lund motverka. I Love Lund kan i sin kärna beskrivas som ett investmentbolag men kan bättre sägas stå på tre ben: god avkastning, lokalnytta och aktivt nätverk.

En Lidnersk knäpp i skymningen sommaren 2017 gav upphov till vår idé: återför den ekonomiska makten till lokalplanet. Att få exponering mot det lokala näringslivet finns inte en enda fond, eller eventuellt brett och geografiskt avgränsat investmentbolag tillgängligt. I Love Lund har skapat en investeringsstruktur som enkelt och trovärdigt ger tillgång till lokala investeringar. I Love Lund är ett investmentbolag som investerar med ett tydligt fokus mot främst onoterade start-ups och scale-ups i enbart Lundarelevanta bolag - med ett långsiktigt perspektiv.  På så sätt exponerar vid dig mot ditt lokala näringsliv. Vi tar det bästa  från flera olika existerande investeringsstrukturer: långsiktigheten och bredden från de passiva allmänna fonderna blandat med avkastningsfokus och det aktiva ägandet från Venture Capital- och investmentbolag. Den hybriden är unik. Sedan vår investeringsstart 2018 har vår portfölj nu vuxit till att omfatta nästan 50 spännande Lundabolag och givit en god riskjusterad avkastning. Vi eftersträvar god avkastning, vilket bäst kan definieras som en god riskjusterad avkastning över en konjunkturcykel. Läs mer om vår investeringsfilosofi och process här.  

I Love Lunds bas och våra kärnvärden emanerar direkt från vårt nätverk. 
Nätverket består primärt av våra sextiotal aktieägare, som även agerar

affärsänglar, samt alla våra hundratals lundaälskande personer. Vårt

nätverk är både en plattform för våra aktieägare och andra lokala

samarbetspartners att komma i kontakt med företag och entreprenörer men även för våra aktieägare att träffas och berikas. Vi erbjuder vårt nätverk  olika möjligheter att komma i kontakt med Lunds näringsliv och varandra: möjligheter till saminvesteringar, gemytliga aktiviteter, träffa våra företag, investerarresor, gemensamma möten, etc. Våra samarbetspartners är både lokala affärsänglar, inkubatorer, banker, och övriga privata och publika aktörer. Genom att vara en aktiv del av Lunds innovationsmiljö bidrar vi ytterligare till vår vision och mål. Vi har ett inkluderande fokus i vårt nätverk, där vi är för gemene man, istället för exkluderande och för enbart erfarna professionella investerare. Kärnvärdena för vårt nätverk, utöver god avkastning och en entreprenörsvänlig grundattityd, är - Fun & Profit!

Genom att investera i I Love Lund får du utöver god avkastning också tillgång till ett stort och kraftfullt nätverk, läs mer om hur du kan investera i I love Lund här. 

god avkastning

& positiva effekter

nätverket

Vår vision

I Love Lund ABs vision är att alla ska få möjlighet att investera lätt och tryggt i vårt eget lokala lundensiska näringsliv, och med fullgod avkastning. Det ska var lika naturligt att lokalt närinvestera, på samma sätt som man bör äta närproducerat. Om bristen på lokal och regional ekonomisk egenmakt har blivit ett demokratiskt problem, är I Love Lund AB lösningen på just det problemet.

En innovation

för innovationer

Lavendel Byggnader Sociala Medier Rappor

Med allt detta är I Love Lund AB unikt - En viktig innovation från innovationernas hemstad Lund. Skånes innovationsgalax är mycket stor med flera hundra stjärnor, både de anslagsfinansierade understödjande och de privatfinansierade risktagande aktörerna. Vi understryker tydligt att vi ser oss själva som komplementära och drar gärna nytta av dessa övriga aktörers råd och dåd, och bidrar själva med våra egna resurser. I vår roll som en viktig aktiv del av ekosystemet får vi även tillgång till både kvantitativa och kvalitativa investeringsmöjligheter, s.k. deal flow.

"fun & profit"

Vårt motto är ”Fun & Profit”, och våra kärnvärden lägger vi tydligt rakt in i varumärket - I Love Lund, vår filosofi, investeringar och nätverk. Således sjunger vi klart den positiva och optimistiska förändringsbenägenhetens lov.