top of page

Lundabornas INVESTERINGsBOLAG

Namnl%C3%B6s%20design_edited.png

INVESTERA LOKALT TILLSAMMANS

Senaste händelserna

Här informerar vi om det senaste som har hänt i och kring I Love Lund. Vårt senaste event för nätverket, aktieägarna, vår senaste nyinvestering eller exit. Glöm inte heller att följa oss på Linkedin samt att skriva upp er på vårt nyhetsbrev.

ÅRSSTÄMMAn 2024 
I LOVE lund

favicon.png

I Love Lunds årsstämma blev en fullsatt historia. Alla platser och mer därtill fylldes. Föregående år summerades och meddelandet inför 2024 var tydligt; det är tillväxt som gäller.

Styrelsen stärktes upp ordentligt med 3 x Andersson som stöd för I Love Lunds nästa steg. Bra frågor och kommentarer i positiv anda följdes av en gemytlig AW på Purgatorio i Lund.

Mars 2024

Portfölj april 2024.png

VÅR
PORTFÖLJ

Vi reflekterar dagens och morgondagens Lund

Karaktären på vår aktieportfölj är baserad i framtidens Lund. Detta innebär att mindre, ofta onoterade, bolag med god innovationshöjd tar en stor plats i vår Lundaportfölj. Vår portfölj inkluderar både företag i uppstartsfasen men också företag som varit med ett bra tag. Våra portföljinnehav följer ingen  specifik branschinriktning utan ska sträva efter att spegla Lunds näringslivs sektorlandskap. Våra portföljbolag hittar du inom sektorer såsom fintech/open-banking, medtech, femtech, IoT-sensorer och allt däribland. 

Kalender

Aktivitets-
kalender

 • Fredag 26 april kl. 14
  Du som är aktieägare är välkommen på företagsbesök på Alfa Laval, där du får möjlighet att höra mer om företaget och hur Alfa Laval ser på framtiden och trender. Vi ser fram emot en interaktiv träff med er aktieägare. Vi bjuder på fika och det kommer att finnas möjlighet till efterföljande besök i Alfa Lavals produktrum för värmeväxlare för den som önskar. Anmälan krävs och gör via formulär i nyhetsbrevet.

 • Fredag 24 maj kl 12
  Tvåfaldig Olympier, Sveriges främsta hästföretagare och ägare av Grevlundagården i Vitaby - är några av de epitet som beskriver Lisen Bratt Fredricson. Under ett lunchföredrag pratar vi med henne om det vinnande konceptet bakom hennes olika ventures samt hur man lyckas i hästsporten. Mer info längre fram.

 • Torsdag 30 maj
  Pitch event i I Love Lunds lokaler. Företag kommer och pitchar för oss i teamet och de aktieägare som önskar närvara. Välkomna!   

Finansiell
Kalender

 • ​​Fredag 19 april 2024
  Delårsrapport kvartal I, januari - mars 2024

 • Fredag 26 juli 2024
  Delårsrapport kvartal II, januari - juni, 2024

 • Fredag 25 oktober 2024
  Delårsrapport kvartal III, januari - september, 2024
   

 • Fredag 24 januari 2025
  Bokslutskommuniké, januari - december 2024
   

 • Fredag 14 februari 2025
  Årsredovisning 2024

alla goda ting
kommer i Tre

I Love Lund bidrar till att återskapa och demokratisera den lokala riskkapitalmarknaden genom att vara Lundabornas investeringsbolag och därmed låta alla Lundabor få möjligheten att närinvestera lokalt. I Love Lund kan i sin kärna beskrivas som ett investeringsbolag men kan bättre sägas stå på tre ben: god värdeutveckling, lokalnytta och aktivt nätverk.

1

GOD VÄRDEUTVECKLING

GOD VÄRDEUTVECKLING

LOKALNYTTA

2

3

AKTIVT NÄTVERK

LOKALNYTTA

bli en del av ett fantastiskt
Investerings-nätverk

Lundaälskande personer som har förstått vikten av att närinvestera och värderar de viktiga komponenterna: God värdeutveckling, Aktivt nätverk och Lokalnytta är varmt välkomna in i vårt nätverk. 

Vår MISSION

Skärmavbild 2021-03-22 kl. 08.45.54.png

I Love Lund är ett investeringsbolag i innovationsstaden Lund, för Lund som vill möjliggöra att alla ska få möjlighet att investera lätt och säkert i vårt eget lokala lundensiska näringsliv, och med fullgod avkastning. Det ska vara lika naturligt att lokalt närinvestera som att äta närproducerat. Bristen på lokal och regional ekonomisk egenmakt har blivit ett demokratiskt problem, I Love Lund AB är lösningen på just det problemet. Klicka här för att läsa mer.

Skärmavbild 2021-03-22 kl. 11.01.18.png


onoterat -
utom räckhåll för gemene person
 
Problemet

 

Onoterat är utom räckhåll för individen. Den ekonomiska makten flyttas från lokalsamhället när förvaltningen centraliseras. Därtill är den onoterade spelplanen utom räckhåll för individen, vilket blir problematiskt när en stor del av näringslivet just är onoterat.

 

I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar med ett tydligt fokus mot främst onoterade start-ups och scale-ups i enbart Lundarelevanta bolag - med ett långsiktigt perspektiv. Vi låter nu alla lundaälskare, enkelt och tryggt, investera i idérika lundabolag. Läs mer här.

bottom of page