top of page

Lundabornas INVESTERINGsBOLAG

Namnl%C3%B6s%20design_edited.png

INVESTERA LOKALT TILLSAMMANS

Skärmavbild 2021-05-03 kl. 17.35.20.png

VÅR
PORTFÖLJ

Vi reflekterar dagens och morgondagens Lund

Karaktären på vår aktieportfölj är baserad i framtidens Lund. Detta innebär att mindre, ofta onoterade, bolag med god innovationshöjd tar en stor plats i vår Lundaportfölj. Vår portfölj inkluderar både företag i uppstartsfasen men också företag som varit med ett bra tag. Våra portföljinnehav följer ingen  specifik branschinriktning utan ska sträva efter att spegla Lunds näringslivs sektorlandskap. Våra portföljbolag hittar du inom sektorer såsom fintech/open-banking, medtech, femtech, IoT-sensorer och allt däribland. Läs mer om våra portföljbolag här

Kallender

Aktivitets-
kalender

 • Torsdag 13 april kl. 10-18 
  Lunds näringslivsdag 2023. Teamet är på plats för att berätta om vår viktiga del i Lunds näringsliv. Mer info

 • Fredag 14 april kl. 16-17 
  Företgaspresentation med vårt nyaste innehav Strominnate Therapeutics. Med efterföljande mingel för den som vill.
  Mer info

 • Fredag 28 april kl. 14-16 
  Pitch event i I Love Lunds lokaler med tre portföljbolag och ett under utvärdering. Mer info

 • 4-7 maj 
  Det nalkas investeringsresa till Riga. Mer information kommer i nyhetsbrevet.

 • I mitten av maj
  Teprovning tillsammans med Tehuset Java. Föranmälan till Anders. Mer info

 • Fredag 2 juni kl. 16-17
  Företagspresentation med efterföljande samkväm. Mer info kommer. 

Finansiell
Kalender

 • 18 april 2023
  Delårsrapport I, januari-mars 2023.

 • 21 april 2023 
  Årsstämma 2023, som behandlar årsredovisningen för 2022. 

 • 11 augusti 2023
  Delårsrapport II, mars-juni 2023.

alla goda ting
kommer i Tre

I Love Lund bidrar till att återskapa och demokratisera den lokala riskkapitalmarknaden genom att vara Lundabornas investeringsbolag och därmed låta alla Lundabor få möjligheten att närinvestera lokalt. I Love Lund kan i sin kärna beskrivas som ett investeringsbolag men kan bättre sägas stå på tre ben: god värdeutveckling, lokalnytta och aktivt nätverk.

1

GOD VÄRDEUTVECKLING

GOD VÄRDEUTVECKLING

LOKALNYTTA

2

3

AKTIVT NÄTVERK

LOKALNYTTA

bli en del av ett fantastiskt
Investerings-nätverk

Lundaälskande personer som har förstått vikten av att närinvestera och värderar de viktiga komponenterna: God värdeutveckling, Aktivt nätverk och Lokalnytta är varmt välkomna in i vårt nätverk. 

Vår MISSION

Skärmavbild 2021-03-22 kl. 08.45.54.png

I Love Lund är ett investeringsbolag i innovationsstaden Lund, för Lund som vill möjliggöra att alla ska få möjlighet att investera lätt och säkert i vårt eget lokala lundensiska näringsliv, och med fullgod avkastning. Det ska vara lika naturligt att lokalt närinvestera som att äta närproducerat. Bristen på lokal och regional ekonomisk egenmakt har blivit ett demokratiskt problem, I Love Lund AB är lösningen på just det problemet. Klicka här för att läsa mer.

Skärmavbild 2021-03-22 kl. 11.01.18.png


onoterat -
utom räckhåll för gemene person
 
Problemet

 

Onoterat är utom räckhåll för individen. Den ekonomiska makten flyttas från lokalsamhället när förvaltningen centraliseras. Därtill är den onoterade spelplanen utom räckhåll för individen, vilket blir problematiskt när en stor del av näringslivet just är onoterat.

 

I Love Lund är ett investeringsbolag som investerar med ett tydligt fokus mot främst onoterade start-ups och scale-ups i enbart Lundarelevanta bolag - med ett långsiktigt perspektiv. Vi låter nu alla lundaälskare, enkelt och tryggt, investera i idérika lundabolag. Läs mer här.

bottom of page