top of page

VANLIGA FRÅGOR

Det är inte helt lätt att förstå investeringar, inte minst när det handlar om onoterat. Därför har vi sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få.  

Fick du inte svar på din fråga? Klicka här för komma i kontakt med oss, så ser vi till att återkomma med ett svar på din fråga. 

I klassrummet
  • Kan jag investera i I Love Lund även fast jag inte är från Lund?
    Självklart! Vi är öppna för alla Lundaälskare, och Lundaälskare är det ju möjligt att vara utan att vara bosatt eller komma från Lund. Vi vill att alla som har ett intresse av Lunds näringsliv enkelt ska kunna investera i och få exponering mot lokala onoterade företag.
  • Hur kommer jag i kontakt med er på I Love Lund?
    Det gör du enklast genom att mejla till info@ilovelund.se. Är du aktieägare eller intresserad av att bli det är du också välkommen under våra drop-in tider på torsdagar klockan 13-15 på Mindpark, Bytaregatan 4D i Lund.
  • Vad är skillnaden på att AF-, ISK- och KF-konto?
    Den främsta skillnaden på ett AF-konto (aktie- och fondkonto) är att vinsten beskattas med 30% och att man själv behöver rapportera in handeln du har gjort till Skatteverket. På ett ISK-konto (investeringssparkonto) och KF-konto (kapitalförsäkringskonto) schablonbeskattas man oavsett om man har genererat vinst eller förlust på sina värdepapper. Skatten är här lägre än vad vinstskatten är på ett AF-konto. En fördel med AF-konto är att man kan äga onoterade aktier, något som inte är möjligt med ett ISK- och KF-konto. Har man ett KF-konto är det inte men själv som står som ägare av värdepapprena, utan din bank, och man kan därför inte rösträtt på bolagstämmor.
bottom of page